Daňový doklad vzor

Potřebujete vystavit daňový doklad, ale nevíte, co by měl obsahovat, tedy jaké jsou náležitosti daňového dokladu? Na těchto stránkách se vám pokusíme vysvětlit, co je to daňový doklad, kdo a proč jej vystavuje a jaké má náležitosti.

Náležitosti daňového dokladu - faktura vzor do které se dá hned psát

Víte, že daňovým dokladem může být i faktura? Spousta podnikatelů se totiž mylně domnívá, že fakturu vystavuje neplátce DPH a daňový doklad vystavuje plátce DPH. Dá se sice říci, že je to tak správně, ale daňový doklad může plnit i roli faktury, takže skutečnost je taková, že fakturu vystavuje plátce i neplátce DPH pouze s tím rozdílem, že plátce DPH fakturu může použít zároveň jako daňový doklad, kde budou veškeré potřebné informace o DPH.

Podívejme se ale na zmíněné náležitosti daňového dokladu. Daňový doklad staví na základech standartní faktury, kterou vystavuje neplátce DPH a obsahuje tedy standartně následující:

- označení faktury

- vaše údaje jakožto údaje dodavatele(jméno a příjmení nebo název firmy, vaše adresa nebo adresa firmy, IČ, případně kontaktní údaje jako například telefon nebo e-mail a bankovní spojení)

- údaje odběratele(jméno a příjmení nebo název firmy, adresa, IČ, případně i DIČ)

- platební podmínky(jakým způsobem se provede úhrada za fakturované zboží nebo služby, jaké je datum splatnosti a kdy byla daná faktura vystavena)

- za co se platí - tedy k jakému zboží nebo službám se faktura vztahuje(včetně rozepsání jednotlivých kusů a částek).

Na konec doplníme(ikdyž to není povinné) razítko nebo podpis, popřípadě oboje.

Pokud je plnění od daně osvobozeno nebo pokud je povinen daň přiznat odběratel, musíme tuto informaci uvést.

Takto vystavenou fakturu doplníme náležitostmi daňového dokladu, který se vystavuje do 15 dnů(ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění) následujícím způsobem:

- fakturu označíme jako daňový doklad

- u dodavatele, tedy u našich údajů, přidáme naše DIČ(daňové identifikační číslo, které nám bylo přiděleno)

- u platebních podmínek doplníme DUZP, tedy datum uskutečnění zdanitelného plnění

- předmět nebo služba za kterou se fakturace provádí bude doplněna o %DPH a její rozepsání(tedy základ DPH a výše samotné DPH)

- na konci faktury - nyní již daňového dokladu - pro přehlednost doplníme tabulku s vyčíslením jednotlivých DPH.

Úplný konec je již stejný, tedy nepovinné rázítko nebo podpis, popřípadě oboje.

Vzor daňového dokladu můžete stáhnout v kategorii vzor. Ideální je pak faktura vzor do které se dá hned psát.

Zjednodušený daňový doklad

Zjednodušený daňový doklad lze vystavit v případech, kdy je platba do 10 000Kč. Lze jej použít nejen pro hotovostní, ale i bezhotovostní úhrady. Kromě tabákových výrobků lze zjednodušený daňový doklad vystavit na základě vlastního rozhodnutí prakticky na cokoliv do výše uvedené částky.

Na zjednodušeném daňovém dokladu uvedeme údaje jako na klasickém daňovém dokladu s následujícími rozdíly:

- u našich údajů, jakožto dodavatele, netřeba vypisovat kompletní údaje, důležité je jméno, adresa a DIČ

- na zjednodušeném daňovém dokladu není uveden odběratel

- zjednodušený daňový doklad nemá zpravidla vyčíslenou DPH ani jednotkovou cenu bez DPH.

Daňový doklad a zjednodušený daňový doklad z pohledu zákona o DPH

Menu

 

Initial web design by Orice Media. JAHHO.cz.