Daňový doklad

Daňový doklad je doklad, který velmi často plní zároveň i roli faktury.

Daňový doklad vystavuje plátce daně z přidané hodnoty. Neplátce DPH daňový doklad nevystavuje!

Zjednodušeně řečeno daňový doklad informuje, jaký plátce DPH komu co prodal(jaké zboží nebo služby) a v jaké hodnotě včetně informace, jaká byla v daném případě DPH a tu na daňovém dokladu uvede a vyčíslí. Daňový doklad odběratele zároveň informuje, jak uvedenou částku zaplatit a do kdy. Důležitým údajem na daňovém dokladu je pak také DUZP(datum uskutečnění zdanitelného plnění).

Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se do kategorie náležitosti daňového dokladu nebo si stáhněte vzor daňového dokladu. Nejideálnější by však bylo přečíst si zákon o dph.

Menu

 

Initial web design by Orice Media. JAHHO.cz.