Náležitosti daňového dokladu

Jste plátci daně z přidané hodnoty, potřebujete vystavit daňový doklad, ale nevíte, co by měl obsahovat? Podívejte se tedy, jaké má daňový doklad náležitosti:

- označení faktury - daňového dokladu

- vaše údaje jakožto údaje dodavatele(jméno a příjmení nebo název firmy, vaše adresa nebo adresa firmy, IČ, DIČ, případně kontaktní údaje jako například telefon nebo e-mail a bankovní spojení)

- údaje odběratele(jméno a příjmení nebo název firmy, adresa, IČ, případně i DIČ)

- platební podmínky(jakým způsobem se provede úhrada za fakturované zboží nebo služby, jaké je datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení a datum splatnosti)

- za co se platí - tedy k jakému zboží nebo službám se faktura vztahuje(včetně rozepsání jednotlivých kusů, částek, %DPH a rozepsání DPH)

- na konci faktury - daňového dokladu - pro přehlednost doplníme tabulku s vyčíslením jednotlivých DPH.

Na konec doplníme(ikdyž to není povinné) razítko nebo podpis, popřípadě oboje.

Pokud je plnění od daně osvobozeno nebo pokud je povinen daň přiznat odběratel, musíme tuto informaci na daňovém dokladu uvést.

Daňový doklad vystavujeme do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.

V případě potřeby si můžete zdarma stáhnout vzor daňového dokladu.

Menu

 

Initial web design by Orice Media. JAHHO.cz.